Pedagojik Formasyon Eğitimi Alabilecek Olan Fakülte veya Bölümler

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen ek çizelgeye göre (Son değişiklik:Haziran 2011) hazırlanmıştır.

 1. Aile ve Tüketici Bilimleri

 2. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

 3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

 4. Arap Dili ve Edebiyatı

 5. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı

 6. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

 7. Basım ve Yayımcılık

 8. Basın ve Yayın

 9. Beslenme ve Diyetetik

 10. Bitkisel Üretim

 11. Bahçe Bitkileri

 12. Bitki Koruma 

 13. Biyoloji (Botanik)

 14. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

 15. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü /Bilgisayar    Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü 

 16. Bilgi Teknolojileri

 17. Bilgisayar Mühendisliği

 18. Biyoloji Bölümü

 19. Biyomedikal Mühendisliği

 20. Biyokimya

 21. Coğrafya Bölümü

 22. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

 23. Çalgı Yapımı Bölümü

 24. Çeviribilim Bölümü (İngilizce)

 25. Çevre Mühendisliği

 26. Çevre Bilimleri ve Yönetimi

 27. Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü

 28. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

 29. Çocuk Gelişimi Bölüm

 30. Deniz Ulaştırma İşletme  Mühendisliği

 31. Diş Hekimliği Fakültesi

 32. Drama

 33. Drama ve Oyunculuk

 34. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 35. Endüstriyel Tasarım Bölümü

 36. Ev Ekonomisi Bölümü

 37. Ev Ekonomisi Yüksek Okulu

 38. Elektrik Mühendisliği

 39. Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 40. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

 41. Enstrüman Yapım Bölümü

 42. Ebelik Bölümü

 43. Ergoterapi Bölümü

 44. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 45. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu

 46. Fizik Bölümü

 47. Fizik Mühendisliği

 48. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 49. Fransızca Dili ve Edebiyatı Bölümü

 50. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

 51. Fotoğraf

 52. Fotoğraf ve Grafik Sanatları

 53. Gazetecilik

 54. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

 55. Geleneksel Türk El Sanatlar

 56. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

 57. Gemi İnşa Mühendisliği

 58. Gemi İnşaatı Mühendisliği

 59. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri   Mühendisliği

 60. Gıda Mühendisliği

 61. Gıda Teknolojisi(lisans)

 62. Grafik Bölümü/Anasanat Dalı

 63. Grafik Tasarım

 64. Grafik Tasarımı 

 65. Güverte Bölümü

 66. Halkla İlişkiler

 67. Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 68. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 69. Harita Mühendisliği 

 70. Havacılık Elektrik ve Elektroniği

 71. Hemşirelik Yüksekokulu

 72. Hemşirelik Bölümü

 73. Heykel

 74. Hukuk Fakültesi

 75. İç Mimarlık

 76. İlahiyat Fakültesi

 77. İletişim Sanatları

 78. İletişim

 79. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 80. İngiliz Dil Bilimi Bölümü

 81. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

 82. İnşaat Mühendisliği

 83. İspanyol Dili ve Edebiyatı

 84. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

 85. İtalyan Dili ve Edebiyatı

 86. Japon Dili ve Edebiyatı

 87. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

 88. Kamu Yönetimi

 89. Kimya Bölümü

 90. Kimya Mühendisliği

 91. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

 92. Lojistik Yönetimi

 93. Matematik Bölümü

 94. Matematik-Bilgisayar Bölümü

 95. Medya ve İletişim Sistemleri

 96. Medya İletişim Sistemleri

 97. Mekatronik Mühendisliği

 98. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 99. Meteoroloji Mühendisliği

 100. Mimarlık

 101. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

 102. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Almanca)

 103. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Fransızca)

 104. Müzik Bölümü/anabilimdalları

 105. Oyunculuk

 106. Peyzaj

 107. Peyzaj Mimarlığı

 108. Plastik Sanatlar

 109. Psikoloji Bölümü

 110. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü

 111. Radyo,TV ve Sinema

 112. Radyo, Televizyon ve Sinema

 113. Radyo ve Televizyon Bölümü

 114. Radyo-TV-Sinema

 115. Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar

 116. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

 117. Rekreasyon

 118. Resim

 119. Rus Dili ve Edebiyatı

 120. Rusça Mütercim Tercümanlık

 121. Sağlık İdaresi Yüksek Okulu

 122. Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

 123. Sağlık Yönetimi Bölümü

 124. Sağlık Memurluğu Bölümü

 125. Sağlık Yüksekokulu  Sağlık Memurluğu Bölümü

 126. Sanat Tarihi Bölümü

 127. Süs Bitkileri

 128. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 129. Seramik

 130. Seramik ve Cam

 131. Seramik ve Cam Tasarımı

 132. Sinema ve Televizyon Bölümü

 133. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını  belgelendirenler)

 134. Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği

 135. Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü

 136. Şehir ve Bölge Planlama

 137. Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu(Lisans)

 138. Tarih Bölümü

 139. Telekomünikasyon Mühendisliği

 140. Televizyon Gazeteciliği

 141. Tıp Fakültesi

 142. Turizm Animasyonu

 143. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 144. Uçak Elektrik-Elektronik

 145. Uçak Mühendisliği

 146. Uçak Gövde Bakım

 147. Uçak Motor Bakım

 148. Uçak Gövde-Motor

 149. Uluslararası Lojistik

 150. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

 151. Ulaştırma ve Lojistik

 152. Veteriner Fakültesi

 153. Ziraat Fakültelerinin;

  1. Bahçe Bitkileri
  2. Tarla Bitkileri
  3. Toprak
  4. Bitki Koruma
  5. Gıda Teknolojisi
  6. Süt Teknolojisi
  7. Hayvansal Üretim
  8. Zootekni
  9. Tarım Makineleri
  10. Tarımsal Mekanizasyon
  11. Kültür Teknik-Makine
 1. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının;

  1. Temel Bilimler Bölümü 
  2. Kompozisyon Bölümü 
  3. Ses Eğitimi Bölümü 
  4. Müzik Bilimleri Bölümü 
  5. Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı  Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar)
  6. Bando Şefliği
  7. Folklor ve Etnomüzikoloji
  8. Müzikoloji
  9. Opera
  10. Şan ve Opera 
  11. Türk Sanat Müziği
  12. Çalgı Yapımı
  13. Şan
  14. Türk Halk Oyunları
  15. Türk Müziği
  16. Türk Musikisi
  17. Koro
  18. Müzik Teknolojisi
  19. Müzik Teorisi 
  20. Türk Halk Müziği
  21. Türk Halk Müziği(Ses Eğitimi Anasanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı)

Not: Yukarıdaki bölümler son değişikliğin 2011 Haziran'da yapıldığı MEB 80 Sayılı çizelgeye göre oluşturulmuştur. Yukarıda adı geçen bölümler haricindeki bölümler pedagojik formasyon eğitimi alamazlar. Bu konu ile ilgili olarak yukarıda bölümünüzün olup olmadığını kontrol ediniz. Bölümünüz bulunmuyorsa pedagojik formasyona başvurmayınız.